อัตราค่าบริการรับส่งเอกสารด่วนรายเที่ยว Zone A

บางรัก ราชดำริ คลองสาน คลองเตย ประตูน้ำ สุขุมวิท 63

 

ราคาต่อเที่ยว 90 100 120 150
ราคาไป-กลับ 130 150 180 220

พื้นที่ให้บริการ

บางรัก สุขุมวิท 3 สุขุมวิท 21 สุขุมวิท 63
สาทร วิทยุ ปทุมวัน ราชวิถี
สุริยวงศ์ คลองเตย รองเมือง ถ.ศรีอยุธยา
สี่พระยา ลุมพินี ประตูน้ำ พญาไท
เจริญกรุง เพลินจิต บรรทัดทอง ราชเทวี
นราธิวาส เซ็นทรัลเวิลด์ เจริญผล เจริญนคร
มเหศักดิ์ สยาม เพชรบุรีตัดใหม่ คลองสาน
สุรศักดิ์ ชิดลม พระราม 3 ทองหล่อ
ศาลาแดง ราชดำริ สาธุประดิษฐ์ ป้อมปราบฯ
เยาวราช บางคอแหลม กล้วยน้ำไท
มักกะสัน วรจักร

**หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงได้**