ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท่านคงตระหนักดีว่า อุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการ เจริญเติบโตของธุรกิจท่าน คือ สภาพการจราจรที่ติดขัด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้การติดต่องานทางด้านเอกสารเกิดความล่าช้า ดังนั้น หจก. สยามทรานสปอร์ต ดิลิเวอรี่ เล็งเห็นถึง ความสำคัญในงานบริการด้านรับส่งเอกสาร จึงเสนอให้บริการด้านรับส่งเอกสาร ต่อบริษัทของท่าน บริษัทฯ มีพนักงานรับส่งเอกสารที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นเวลานาน มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล อย่างดี บริษัทฯ เน้นคุณภาพของพนักงาน ความรับผิดชอบต่องาน และการตรงต่อเวลาเป็นสำคัญ

 

Incoming search terms:

  • www siamtransportdelivery com
  • รับส่งเอกสาร