อัตราค่าบริการพนักงานรับส่งเอกสารรายเดือน

วิ่งภายในกรุงเทพฯ อัตราค่าบริการ
1. ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ 11,500 บาทต่อเดือน
2. ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ 12,500 บาทต่อเดือน
วิ่งงานกรุงเทพฯและปริมณฑล อัตราค่าบริการ
1. ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ 12,000 บาทต่อเดือน
2. ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ 13,000 บาทต่อเดือน

Incoming search terms:

  • งานรับส่งเด็กและสตรี